Sura o no sura? La densitat

Per què un objecte sura al introduir-lo en un líquid? Per què els líquids es disposen d’una determinada manera? Totes aquestes preguntes tenen en comú la densitat. Mitjançant l’experimentació amb objectes quotidians els participants entendran el concepte de densitat i com afecta en el seu comportament

Objectius

  • Entendre el concepte de densitat
  • Observar les característiques dels materials amb diferents densitats
  • Aprendre a formular-se preguntes i trobar la resposta mitjançant l’experimentació

Competències bàsiques

  • Àmbit coneixement i interacció amb el món físic
  • Àmbit aprendre a aprendre