Sura o no sura? La densitat

Per què un objecte sura en un líquid? Per què els líquids es disposen d’una determinada manera? Totes aquestes preguntes tenen en comú la densitat. Mitjançant l’experimentació amb objectes quotidians els participants entendran el concepte de densitat i com afecta en el seu comportament

Objectius

  • Entendre el concepte de densitat
  • Observar les característiques dels materials amb diferents densitats
  • Aprendre a formular-se preguntes i trobar la resposta mitjançant l’experimentació

Competències Bàsiques

  • Àmbit coneixement i interacció amb el món físic
  • Àmbit aprendre a aprendre