Política de venda i cancelació/devolució

L’usuari pot modificar o cancel·lar els serveis contractats tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat segons les següents premisses:

  • Si la cancel·lació es produeix fins a 30 dies abans de l’inici es retornarà l’import íntegre exceptuant el 10% per despeses de gestió.
  • Si la cancel·lació es produeix fins a 15 dies abans de l’inici es retornarà l’import total menys el 25% per despeses de gestió (inclosos els casos per baixes per lesió justificat per part mèdic)
  • Si la cancel·lació es produeix amb una setmana d’antelació no es procedirà a la devolució de la inscripció.

L’ organització del casal es reserva el dret a modificar les dates de celebració dels mateixos, quan concorrin causes suficients que així ho justifiquin.En casos de força major, que impedissin la celebració del casal, es retornarà l’ import íntegre.Per adaptar-se a l’actual situació sanitària, Funbrain S.L. flexibilitzarà la política de cancel·lació facilitant la devolució total de la inscripció per circumstàncies vinculades a la pandèmia del COVID19 (restriccions de mobilitat per zones, prescripció mèdiques, etc)Un cop iniciada l’ activitat, si hi hagués alguna baixa, no es procedirà a la devolució de l’ import.