Avís Legal

La present pàgina Web ha estat dissenyada per a donar a conèixer els serveis oferts per Funbrain, S.L. És per això que en cumpliment d’allò exigit a la Llei 34/2002 se l’informa que la present pàgina i el seu domini pertany a Funbrain, S.L. amb CIF B64430515 i domicili social a la Avd del Parc Tecnològic, 3 nau 46, Cerdanyola del Vallès, Barcelona, 08290.

El domini www.funbrain.cat és titularitat de Funbrain, S.L. amb CIF B64430515 titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre les Webs i els seus continguts, sense perjudici dels drets legítims de tercers.

La societat titular està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona proveïda de CIF B64430515 i te el seu domicili als efectes del present Avís Legal al Avd del Parc Tecnològic, 3 nau 46, Cerdanyola del Vallès, Barcelona, 08290.

Vostè es pot posar en contacte amb nosaltres en el següent correu electrònic: info@funbrain.cat.