Viatge a través del PH

Què és el PH? Aquesta activitat donarà resposta a aquestes preguntes. Mostrarem mètodes experimentals segurs per poder diferenciar els àcids i les bases mitjançant l’experimentació.

Objectius

  • Observar processos de canvis químics
  • Classificar substàncies segons la seva acidesa.
  • Entendre el concepte de PH

Competències bàsiques

  • Àmbit coneixement i interacció amb el món físic
  • Àmbit aprendre a aprendre