SOS, crisi climàtica

Mitjançant l’experimentació, l’alumnat podrà comprendre de forma pràctica que suposa el Co2 a l’atmosfera i l’efecte de la seva presència en grans quantitats al mar. També en veurem les repercussions al Mediterrani i la diferència respecte els oceans Àrtic i Antàrtic, alhora que mesurarem les conseqüències de l’escalfament global

Objectius

  • Conèixer què és i per què es produeix l’efecte hivernacle i veure amb experiments les repercussions de l’escalfament del planeta al mar.
  • Aprendre les diferències entre els oceans Àrtics i Antàrtic
  • Desenvolupar actituds de respecte al medi natural

Competències Bàsiques

  • Àmbit aprendre a aprendre
  • Àmbit coneixement i interacció amb el món físic
  • Àmbit educació en valors