Sol i radiació

Tots estem exposats a la radiació, però fins a quin punt? Per descobrir-ho construirem un mesurador de raig Ultraviolats

Objectius

  • Comprendre el fenomen de la radiació solar
  • Reconèixer les funcions de la pell i com l’afecta el sol i la radiació.
  • Entendre la importància d’utilitzar ulleres i cremes solars

Competències Bàsiques

  • Àmbit autonomia i iniciativa personal
  • Àmbit Coneixement i interacció amb el món físic