Electrons per tot arreu

Els alumnes descobriran com generen electricitat els electrons i els usos d’aquesta generació als aparells. Experimentarem amb un generador d’electricitat estàtica per entendre el concepte d’energia elèctrica i els camps.

Objectius

  • Conèixer què és lelectricitat i els seus usos.
  • Comprovar els efectes de diferents camps elèctrics
  • Experimentar amb l´energia estàtica

Competències Bàsiques

  • Àmbit aprendre a aprendre
  • Àmbit Coneixement i interacció amb el món físic