Eficiència energètica

Els alumnes descobriran diversos tipus d’energia i veuran les equivalències entre aquestes. A més, prendrem consciència del consum acumulat d’energia que fem diàriament, del consum energètic responsable i de com l’evolució científica i tecnològica ens ajuda a millorar l’eficiència en l’ús de l’energia.

Objectius

  • Comprendre el concepte d’energia i l’energia com a moviment.
  • Entendre l’energia com a bé de consum
  • Comprendre la relació entre energia i ciència. Formes de consum responsable
  • Fomentar conductes responsables d’estalvi energètic

Competències Bàsiques

  • Àmbit aprendre a aprendre
  • Àmbit coneixement i interacció amb el món físic
  • Àmbit Social i ciutadania