Biomedicina Forense

Els alumnes es convertiran en científics forenses per esbrinar qui és el culpable de l’escena d’un crim, entre diferents sospitosos, a través de tècniques d’extracció i anàlisi de l’ADN

Objectius

  • Comprendre què és l’ADN i la seva composició.
  • Entendre la relació entre l’ADN i el factor hereditari.
  • Afavorir la curiositat mitjançant l’experimentació

Competències bàsiques

  • Àmbit cientificotecnològic.