112. Emergència!

Què és una emergència i una situació de perill? En aquesta activitat definim que és el PAS, l’importància de l’autoprotecció i el protocol per demanar ajuda trucant al número 112.

Objectius

  • Reconeixer una situació d’emergència
  • Aprendre el protocol PAS
  • Donar eines comcretir per protegir, avisar al 112 i socórrer

Competències bàsiques

  • àmbit Comunicativa, lingüistica i audiovisual
  • àmbit autonomia i iniciativa personal
  • Àmbit social i ciutadania